Lajme nga Pusteci

Firmoset marrveshja per restaurimin e atraksioneve te Prespës

Bashkia Pustec firmosi së bashku me partneret e Bashkisë së Bitolës, Qendrës së Muzeve të Bitolës dhe DRTK Korçë, marëveshjen midis partnerëve për fillimin e projektit “Smart4You2” e cila përfshim restaurimin dhe rehabilitimin e shtegut në Kishën e Shën Marisë në Ishullin e Maligradit. Ne kuader te ketij projekti parashikohet gjithashtu edhe rehabilitimin e sheshit […]

Bashkia Pustec dhe Keshillit Bashkiak hapin konsultimet publike per Buxhetin 2023.

Bazuar në ligjin 139/2015 “Për veteqeverisje vendore  neni 9 pika 1.2 a,c neni 16 pika 1, neni 18, neni 54 shkronja e Ligjitnr 146/2014 “Për njoftimin dhe Konsultimin public” Bashkia Pustec në datën:27.09.2022  ora 12:30 në ambientetet e Sallës së Këshillit  të Bashkisë Pustec u  zhvillua  një takim konsultues me banorët dhe aktorët lokalë. Ky […]

Lexo te gjitha Postet

AlbaniaUSA