Funksionet e bashkive në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

 1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave e të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
 2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
 3. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave e të ambienteve për lexim, me qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve.

 

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

 • Zhvillimi I Festivalit te Dimrit ne Bashkine Pustec, me qellim promovimin zones dhe kulinarise tradicionale te zones.
 • Promovimi me I mire I vlerave te trashegimise kulturore dhe natyrore nepermjet MIK Festival, ku sollem emra me fame boterone, si artistja INVA MULA, dhe miqte e saj nga bota, me qellim te behen miq te perhershem te Prespes.

 

 • Restaurimi I catise te kishes te shen Merise ne Mali Grad, e cila eshte nje prej vlerave me te rendesishme te trashegimise kulturore ne rajon.

 Vendosja e tabelave informuese ne te gjitha vendet me valera kulturore dhe turistike , shume shpejte do vendosen dhe monitor informues ne te gjithe vendet kyce ne zone.

 

Cilat jane Projektet te cilet punojmene  fushen e cultures .

 • SMART CULTURE, Shqiperi –Maqedoni Projekt nderkufitar  IPA, ku ka te bej me ndertimin e Muzeut ne fshatin Gollomboc ne nder te vepres dhe jetes  te shkrimtaqrit  Sterjo Spases ,nje figure panballkanike  ku punimet jane drejt perfundimit dhe kthimin e shkolles se vjeter ne kete fshat ne muze i cili do ti shtoje zones tone nje atraksion te ri turistik.
 • NET METERING,Projekt nderkufitar, IPA, midis Greqise dhe Shqiperise, jemi drejt finalizimit te procedurave te kerkuara nga EU.

Ky projekt ka te bej me vendosje te ndricuesve led ne zonen tone.

 

 • IT CULTURE, Projekt nderkufitar midis Shqiperise dhe Greqise, nje projekt qe synon promovimin e zones,nepermjet komponentese te vet, si vendosja e tabela informuese te cilat jane vendosur, ekrane informues, aplikacion online dhe te tjera.
 • Kemi siguruar projektin e sistemimit te ujrave te zeza ne te gjitha fshatrat I cili eshte depozituar ne DPUK dhe shpresojme qe te miratohet shume shpejt financimi I tij.
 • Ne bashkpunim me projektin Rezerva Nderkufitare te Biosferes Prespa, do te sigurohen kosha per grumbullimin e mbetjeve urbane per cdo familje. Dhe gjithashtu do te sigurohet nje makine teknologjike per pastrimin e ujrave te zeza.
 • Ne bashkpunim me Fondin Shqipetar te Zhvillimit jane duke u zhvilluar te gjitha projekt idete per investime serioze ne infrastructure dhe turizen dhe shpresojme qe puna e tyre te nise Brenda vitit 2021
AlbaniaUSA