Funksionet e bashkive në fushën e shërbimeve sociale

  • Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:
  • Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Menaxhimi I sukseshsem I situates se pandemise, ku rastet e infektuara dhe humbjet e jeteve kane qene minimale.

1-Qe ne fillim te pandemise, Bashkia Pustec ka qene prane cdo familje ne nevoje, me fondet tona dhe me mbeshtetjen e donatoreve te ndryshem kemi shperndare ndihma ushqimore te gjithe familjeve ne nevoje, total 500 pako..

AlbaniaUSA