Qytetarë të Bashkisë Pustec !

Në këtë direktori ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme  të Bashkisë Pustec ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Pustec nëpërmjet adresës së emailit : kerkesa@bashkiapustec.gov.al ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Pustec

There are no documents at this time.

AlbaniaUSA