Perfaqësues te Bashkisë Pustec, MZSH-se Pustec, Policise se Kufirit, Policise se rendit dhe te ADZM-se organizuan ne Fshatin Cerje nje takim me banore te fshatit per njohje me problematikat qe kane banoret si dhe masat parandaluese ne rastet e renies se zjarreve.
 
Bashkia Pustec ka marre te gjitha masat per te parandaluar ne kohe zjarret ne Parkun Kombetar te Prespes. Ndergjegjesimi i banoreve eshte nje nder detyrat qe Bashkia Pustec ka marre persiper per te adresuar fenomenin dhe per ta parandaluar ate efektivisht.

 
Претставници на Општина Пустец, МЗШ Пустец, Граничната полиција, Националната полиција и АДЗМ организираа средба со жителите на селото Церје за да се запознаат со проблемите со кои се соочуваат жителите, како и превентивни мерки во случај на пожари
 

AlbaniaUSA