Këshilli i Bashkisë Pustec në bashkëpunim me projektin Bashki të Forta ka realizuar një Sondazh Online për mbledhjen dhe identifikimin e prioriteteve të qytetarëve ne lidhje me Plnin Buxhetor Afatmesem 2023-2025.

Lutemi plotesojeni sondazhin, ne menyre qe prioritetet tuaja te reflektohen qe ne fazen e pergatitjes se Tavaneve Buxhetore per PBA 2023-2025.

Ju ftojmë të kontribuoni me mendimet tuaja nëpërmjet plotësimit të sondazhit duke klikuar në linkun e mëposhtëm.

KËSHILLI I BASHKISË “PUSTEC” SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E  PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT (office.com)

 

AlbaniaUSA